Поддръжка
При изграденият със система за управление на съдържанието сайт не е достатъчно само сами да променяте съдържанието. За да функционират правилно сайтове се налага някои елементи от обновяването на сайта да се правят от професионалисти. Някои изображения за пример се налага преди да се публикуват в сайта да се обработят допълнително. Стандартите за уеб постоянно се променят и съответно за да функционират правилно сайтовете имат нужда от промени.

Основен

40лв / месец
40лв / месец
 • Основния пакет ще покрие повечето нужди

 • 1 Спешен билет
 • до 36 часа време за отговор
 • 2 час работа на месец

Динамичен

62лв / месец
62лв / месец
 • Пакета е насочен към бизнеси с ежедневни уеб операции

 • 2 Спешени билета
 • до 12 часа време за отговор
 • 3 часа работа на месец

Платинен

280лв / месец
280лв / месец
 • Разработен за големи компании и организации

 • 10 Спешени билета
 • до 4 часа време за отговор
 • 15 часа работа на месец

Пакет изготвен според вашите нужди

Смятаме, че всеки клиент има своите специфични нужди. Направете запитване за свой собствен пакет.